Porady

Przy walce z wilgocią należy przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą, który będzie w stanie ocenić szkody, doradzić i pomóc.

Zanim to nastąpi, należy zastosować się do następujących zasad:

  • Należy możliwie szybko usunąć przyczynę zalania
  • Należy pamiętać aby w zalanym budynku nie doszło do zwarcia działającej instalacji elektrycznej.
  • Nie wolno ogrzewać zawilgoconych powierzchni grzejnikami gazowymi, które wytwarzają dodatkową wilgoć. Samo ogrzanie powierzchni spowoduje tylko powierzchniowy zanik wilgoci – wilgoć przedostanie się w głębsze partie murów, co może doprowadzić do powstania trwałych szkód.
  • Pamiętajmy, aby jak najszybciej  usunąć źródło zawilgocenia.
  • Należy przede wszystkim zapewnić cyrkulację świeżego, możliwie suchego powietrza. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają, należy wietrzyć zawilgocone pomieszczenia
  • Pierwsze 72 godziny są kluczowe ponieważ po tym czasie następuje szybki rozwój grzybów i pleśni.