Pomiary wilgotności

Nasze miarkowniki wilgoci pozwalają na pomiary wilgotności tynkuNasze miarkowniki wilgoci pozwalają na pomiary wilgotności tynku

Kiedy w budynku pojawia się wilgoć, najważniejsza jest szybka i trafna diagnoza oraz dobranie odpowiedniej metody i ustalenie koniecznego zakresu osuszania, aby osiągnąć jego najwyższą skuteczność. Oferujemy pomiary wilgoci zarówno punktowej klimatycznej oraz wgłębnej (wewnątrz ścian). Pomiary pozwalają stwierdzić czy:

  • obecny poziom zawilgocenia niesie za sobą ryzyko powstawania grzybów i pleśni
  • położone tynki wyschły na tyle aby można bez obaw kontynuować dalsze prace wykończeniowe
  • wylewki osiągnęły już odpowiednie parametry do położenie podłóg
  • pojawiająca się wilgoć jest spowodowana punktowym zawilgoceniem (np. awaria instalacji lub przeciek) czy tez jest wilgocią kapilarną podciągająca na skutek wadliwej hydroizolacji

    Pomiary wilgotności dokonywane są przy pomocy najdokładniejszych urządzeń na rynkuPomiary wilgotności dokonywane są przy pomocy najdokładniejszych urządzeń na rynku