Osuszanie w trakcie budowy

Wilgoć technologiczna w nowo budowanych obiektach może skutecznie opóźnić rozpoczęcie dalszych prac wykończeniowych lub, co gorsze, może być przyczyną wystąpienia poważnych szkód na skutek rozpoczęcia dalszych etapów prac mimo zbyt wysokiej wilgotności. Problem wilgoci technologicznej dotyczy zarówno murów/ścian jak i posadzek, gdzie przed zastosowaniem takich materiałów wykończeniowych jak np. drewno muszą być osiągnięte określone parametry wilgotności.

Korzyści osuszania wilgoci technologicznej to przede wszystkim:

  • znaczne przyspieszenie i oszczędność czasu
  • możliwość kontynuowania prac wykończeniowych także zimą
  • wyeliminowanie ryzyka związanego ze zbyt wysokim poziomem wilgotności
  • korzyści czasowe jak i finansowe w stosunku do tradycyjnego osuszania ścian metodą suchego ogrzewania i wietrzenia.
  • dzięki usunięciu nadmiernej wilgoci z budynku, znacząco poprawiamy także jego parametry termiczne

Nasza usługa umożliwia znaczne przyspieszenie procesu osuszania oraz podniesienie jego skuteczność. Pozwoli to oszczędzić czas realizacji inwestycji i uniknąć ryzyka związanego z wystąpieniem usterek spowodowanych wilgocią oraz kosztów związanych z opóźnieniem terminu realizacji.